Istraživački projekti

Scena centara za kulturu

Scena centara za kulturu
Autori istraživanja: Ljiljana Perišić, prof. sociologije Ivan Hromatko, doktorand sociologije Veselko Leutar, dipl. sociolog Empirijsko istraživanje metodom ankete na uzorku od 650 ispitanika je imalo za cilj ispitati postojanje... Više →

Moj kvart Trešnjevka – socijalna kohezija u zajednici

Moj kvart Trešnjevka – socijalna kohezija u zajednici
Autori i voditelji istraživanja: Veselko Leutar, dipl. sociolog Goran Batina, dipl. sociolog  Istraživački projekt koji kvalitativnom sociološkom metodom fokus grupa istražuje identitet Trešnjevke. U 2008.g. provedena je prva faza... Više →

Kvaliteta i doseg ponude centara za kulturu

Kvaliteta i doseg ponude centara za kulturu
Autori i voditelji istraživanja: Veselko Leutar, dipl. sociolog Goran Batina, dipl. sociolog  Istraživački projekt je kvalitativnom sociološkom metodom fokus grupa istraživao kvalitetu i doseg kulturne ponude Centara za kulturu... Više →

Moj kvart Trešnjevka – identitet kvarta

Moj kvart Trešnjevka – identitet kvarta
Autori i voditelji istraživanja: Veselko Leutar, dipl. sociolog Goran Batina, dipl. sociolog  Istraživački projekt je kvalitativnom sociološkom metodom fokus grupa istraživao identitet Trešnjevke. Grad je geografska i ekološka koncentracija... Više →

Socio-demografska struktura Grada Zagreba

Socio-demografska struktura Grada Zagreba
  Autori: Josip Prgomet, dipl. sociolog Veselko Leutar, dipl. sociolog. U ovom se pregledu analizira socio-demografska struktura stanovništva Grada Zagreba izvedena na temelju statističkih pokazatelja, prvenstveno temeljenih na konačnim... Više →

Istraživanje kulturnih navika i potreba građana

Istraživanje kulturnih navika i potreba građana
  Autori: Ljiljana Perišić, prof. sociologije Veselko Leutar, dipl. sociolog Izrada uzorka: Josip Prgomet, dipl. sociolog Obrada podataka i interpretacija rezultata Goran Batina, dipl. sociolog Terensko istraživanje je provedeno... Više →