• DK Prečko »
  • “Vatreni afrički bubnjari” na Međunarodnom festivalu jednakih mogućnosti 2012.