Upisi u CeKaTe 50+ / Klub Melisa u CeKaTe-u Prečko

Upisi u CeKaTe 50+ / Klub Melisa u CeKaTe-u Prečko

Dragi naši umirovljenici
Otvaramo upise od 21.8 do 29.9.
Konverzacija  engleskog jezika /od  4.10. od 10 do 11:30 (12 termina) cijena tečaja : 300 kn  (odvija se samo srijedom)
Osnove informatike/ od  3.10. od 10 do 11:30 ( 12 termina)  cijena tečaja : 300 kn  ( odvija se utorkom i srijedom od 10 do 11:30)
Zbor Melisa  0 kn / obavezno se javiti voditelju : Viktor Majerić 092 3183676 / odvija se utorkom od 10 do 12  početak već od 12.9.
Društveni ples / od 3.10. od 19 do 20:30 ( 24 termina ) / cijena tečaja 210 kn ( odvija se utorkom od 19 do 20 i četvrtkom od 19 do 20:30) .
Ljekovito bilje / od 4.10./ odvija se srijedom od 17 do 20
Izrada etno nakita  / od 3.10./ odvija se utorkom od 18 do 19:30 ( 4 termina)  / cijena tečaja : 200 kn

Sve informacije možete dobiti na + 385 91 3027415, ameniss@cekate.hr