dr.sc. Vladimir Gruden: ciklus predavanja Zdravi život: ISTINA I ISKRENOST

dr.sc. Vladimir Gruden: ciklus predavanja Zdravi život: ISTINA I ISKRENOST

srijeda, 20.3.2019. u 17.30
dvorana Centra
ulaz: 20 kuna

Organiziramo redovita predavanja koja se bave specifičnim temama zdravlja.

Cilj je polaznike upoznati s mogućnošću pozitivnog odnosa prema životu i metodama rješavanja svakidašnjih stresnih situacija.

Ovo predavanje istinu i iskrenost.