Misija

Centar za kulturu Trešnjevka, gradska ustanova u kulturi, ostvaruje i predstavlja raznolike kulturne i edukativne programe kojima se potiče samostvaralaštvo, cjeloživotno učenje, te kreativno korištenje slobodnog vremena s ciljem unapređenja kvalitete življenja.
Svoju misiju Centar ostvaruje kroz radioničke programe, predavanja, tribine, seminare, izložbe, glazbene, plesne, i filmske projekte.

Vizija

U budućnosti Centar želi biti još više prepoznatljiv i ukorijenjen u lokalnu zajednicu, imati ugled u kulturnoj javnosti, pridonositi bogatijoj kulturnoj ponudi Grada i biti otvoren za sve nove inicijative.

O CeKaTe-u

Centar za kulturu Trešnjevka, centar polivalentnog tipa, podjednako djeluje kao kvartovski (sociokulturni centar) u Gradskim četvrtima Trešnjevka sjever i jug, u kojima živi oko 150000 stanovnika, ali isto tako veliki značaj daje difuziji i poticanju kulturno umjetničkog stvaralaštva.
Od 2008. godine prvi centar iz Hrvatske koji je ušao u Europsku mrežu centara za kulturu (ENCC).
Glavne aktivnosti su kulturna animacija i kulturno umjetnička edukacija, planiranje i realiziranje kulturnih programa kao što su predstave, koncerti, izložbe, ples, projekcija filmova rad s amaterima.
Ciljane grupe korisnika su djeca i mladi, te odrasli.
Gradska institucija u kulturi, 1994 g. Osnivačka prava preuzima Grad Zagreb. Centar je dužan svoje godišnje programe prijaviti na natječaj Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport koji ih i financira, ali ne u cijelosti. Gradsku ured, također financira dio zaposlenih djelatnika i dio materijalnih troškova.

U sklopu Centra djeluju:

  • Sociokulturni odjel
  • Teatar TNT u kojem igraju predstave za djecu i odrasle
  • Trešnjevačka plesna scena koja realizira plesne projekte profesionalnih plesnih grupa, te radionice i seminare za plesače amatere
  • Glazbeni podij okuplja preko sto glazbenih ansambala i organizira važno Državno natjecanje pjevačkih zborova, Susrete glazbenih amatera Grada Zagreba, jazz i tradicionalne koncerte
  • Izložbena djelatnost realizira se u Galeriji Modulor za arhitekturu i dizajn
  • Programi za treću životnu dob Klub MELISA

U Centru možete učiti strane jezike, svirati gitaru, udaraljke, glumiti, slikati, družiti se i sudjelovati u programima za cijelu obitelj.
Organiziramo programe za osobe s invaliditetom
Glas Trešnjevke – u partnerstvu sa Vijećima gradskih četvrti izdajemo besplatno kvartovko glasilo. Ovim projektom želimo potaknuti (animirati) građane na aktivno uključivanje u promišljanju i provođenju programa i aktivnosti koji će pridonijeti većem zadovoljavanju kulturnih potreba.

Dokumenti Centra za kulturu Trešnjevka

 

Logo Centra za kulturu Trešnjevka