dr.sc. Vladimir Gruden: ciklus predavanja Zdravi život: NEPOZNATI JA

ponedjeljak,  1.10.2018. u 17.30
dvorana Centra
ulaz: 20 kuna

Organiziramo redovita predavanja koja se bave specifičnim temama zdravlja.

Cilj je polaznike upoznati s mogućnošću pozitivnog odnosa prema životu i metodama rješavanja svakidašnjih stresnih situacija.

Ovo predavanje tematizira nepoznavanje samog sebe.